Dictee 2016

Oud-Delfshaven

Hallo ouwe dibbus,

Hiero een brieffie over het verleje van het ouwe Delfshaven. Dit ouwe stukkie Rottûhdam was eerst van Delft en ontstond lang geleje bij een sluissie aan de Maas. Het was een pittoresk vredig vissersdorpie met een haventje en scheepswerffie. Echter nie voor lang, want toen het gaajes van de Hoekse- en Kabeljouwse twisten langs kwame, stake zij het dorpie

in de fik.

Toen zullie ware opgetieft werd met nie lulle maar poetse het visserdorpie weer opgebouwd. Wat later kwam het schorremorrie van de Watergeuzen en Spanjaarden. Zullie wouwe voor niks vissies kome eten en konde met hun jatten ook nie van de wijffies afblijve. Bij het Antonys kerruke scheepte de landverhuizers van de Pelgrim Fathers zich in op een scheepie van de never- come-back- line richting de states.

In 1577 werd de zeepiraat Piet Hein gebore. Als kaper kon hij met zijn fikken nie van de zilverscheepies afblijve en kreeg als dooie daarvoor een standbeeld.Delfshaven bloeide op tot een havenstadje met huissies voor patjepeërs en een V.O.C. magezijn.

In die tijd werd er wat afgezope, want bij een vissie hoort een hassebassie. Er werd een moutmolen en een jajemfabriekie gebouwd. Het graan om jajem van te make werd met scheepies bij het zakkendragershuissie aangevoerd. Het was hard sappele voor de bootwerkers om via een trappie de zakken graan op de wal en over krensmuur te krijge.

An de Hoge Zeedijk was een vismijn. Hiero haalde het oranjeviswijffie Kaat Mossel haar vissies en mosseltjes. Toen de rotjeknorders hullie stad en haven gingen uitbrije werden de Voor-en Achterhaven ingepikt en Delfshaven historie.